top of page

2021

Професионална гимназия по туризъм

ЗА НАС

Ние сме училище, което цени високо опита през Еразъм +

Имаме високи цели и ги постигаме

Имаме мечти и ги преследваме

7 проект на ПГТ

Настоящият проект е одобрен по програма Еразъм+ с Акредитация за мобилност в сектора на професионалното образование.

Мобилността ще се осъществи в Португалия

Porto Historical Houses
Citrus Fruits

ЕРАЗЪМ+ И ПГТ

Професионална гимназия по туризъм е държавно неспециализирано училище, а от 2019 г. е и иновативно училище......

Кандидатстване

Кандидатстването по проекта ще се осъществи онлайн на база документи, тест и интервю. Желаещите да получат достъп до необходимите документи за първи етап на подбор трябва да попълнят заявката по-долу на сайта.

Reservation
Форма за регистриране на интерес за участие в проекта

Благодарим за проявения интерес! Следете имейла си за информация.

Формулярът е затворен.

График за осъществяване на дейности по подбор:

I етап (по документи) - 04.04.2022-10.04.2022

II етап (тест по английски език) - 12.04.2022-14.04.2022

III етап (интервю) - 15.04.2022-17.04.2022

bottom of page