top of page

2021

Професионална гимназия по туризъм

6 проект на ПГТ

Настоящият проект е одобрен по програма Еразъм+ с Харта за мобилност в сектора на професионалното образование.

Мобилността ще се осъществи в Италия (Martina Franca) и Испания (Mallorca).

ЕРАЗЪМ+ И ПГТ

Професионална гимназия по туризъм е държавно неспециализирано училище, а от 2019 г. е и иновативно училище......

Кандидатстване

Кандидатстването по проекта ще се осъществи онлайн на база документи, тест и интервю. Желаещите да получат достъп до необходимите документи за първи етап на подбор трябва да попълнят заявката по-долу на сайта.

Reservation
Форма за регистриране на интерес за участие в проекта
arrow&v

Благодарим за проявения интерес! Очаквайте информация за реда на кандидатстване на посочения имейл адрес.

Формулярът е затворен.

График за осъществяване на дейности по подбор:

I етап (по документи) - 18.01.20201-26.01.2021

II етап (тест по английски език) - 20.01.2021-27.01.2021

III етап (интервю) - 05.02.2021-06.02.2021

bottom of page