top of page

9-ти проект на ПГТ

Настоящият проект е одобрен по програма Еразъм+ с Акредитация за мобилност в сектора на професионалното образование.

Мобилността ще се осъществи в Мартина Франка, Италия, ЕС

download (3).jpeg
Citrus Fruits

ЕРАЗЪМ+ И ПГТ

Професионална гимназия по туризъм е държавно неспециализирано училище, а от 2019 г. е и иновативно училище......

Reservation

Кандидатстване

Кандидатстването по проекта ще се осъществи на база документи, тест и интервю. Желаещите да получат достъп до необходимите документи за първи етап на подбор трябва да попълнят заявката по-долу на сайта.

Форма за предварителна заявка за включване в проекта
От кой клас си?

Thanks for submitting!

Кандидатстване

График за осъществяване на дейности по подбор:

I етап (по документи) - 01.12.2022-10.12.2022

II етап (тест по английски език) - 12.12.2022-14.12.2022

III етап (интервю) - 15.12.2022-17.12.2022

bottom of page