top of page
0-02-05-45b5bc70769fe0ee2d15a36140f38dae91ac71bb2752c347431d4d165dd80a66_e7e0308ed1ac4132.

ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

Дейности
Дейности

Кетъринг

Гимназията по туризъм предоставя отлични кетъринг услуги. Наши клиенти са фирми, училища граждани.

0-02-0a-371a8159054c5b740806ae7506eaf26e1b36b34423f8a08bd10b6bd1c500d1ff_b0ce15d81dc32a0c.

Изкуство и култура

Артистичните умения на учениците ни са впечатляващи. Музика, танци, изпълнения на различни музикални инструменти, рецитали и видеа изпълват свободнтото им време, а училището предоставя отлични възможности за развитие и в тази посока.

Acrylic Paint

Драма състав

Драматичният състав на ПГТ подготвя тематични постановки, които са посрещнати с много ентусиазъм от съучениците, учителите, родителите и граждани.

Theatre

Волейбол

Училищният екип по волейбол е с традиции в спортната история на ПГТ. 
 

Спортистите ежегодно се класиран на челни места в общинските състезания.

Треньор - Димитринка Янева

0-02-0a-1f43b35eb22322ac493bfcc0725fc2fbc6dae1164721540723d59a126a9ef457_256f6d1dc8809841.

Участия в събития

Участие в национални форуми и конференции и изложения. Всяка година ученици и учители се включват в национално значими форуми, конференции, изложения, касаещи различни аспекти от живота, науката, икономиката, туризма.

0-02-05-d20214a30e45f0f200192f5a9ecf38ef434d617bb5b769ac814ee761377fd089_81d6cb94fa143e6a.

Митрово даскало

Митрово даскало пресъздава автентични уроци от три исторически периода, всеки от които е представен в собствена тематична стая. Посреща гости от страната и чужбина, както ученици, така и възрастни, които да потапя в автентична образователна епоха от миналото чрез часове по - писане, смятане, общи правила в клас, калиграфия на кирилица, рисуване и игри.

0-02-0a-f64f821e19e5e31ae2541c097f36e5d10bf034f6e0bdedcac153048eba7e9e1b_e4c60e6a9d69d18a.
Иновации
Информационна кампания по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение" Банско 2021
Пиши правилно
Изложение на професионалното образование Самоков
Информационна кампания 2017
Пиши правилно
Лятна ученическа академия, организирана от Института за балканистика с Център тракология при БАН Бор
Лятна ученическа академия, организирана от Института за балканистика с Център тракология при БАН Бор
Лятна ученическа академия, организирана от Института за балканистика с Център тракология при БАН Бор
Лятна ученическа академия, организирана от Института за балканистика с Център тракология при БАН Бор
Коледно тържество 2020
24 май 2021
Новогодишно тържество 2020
Иновации

Art direction - Alex Kaminski

Design - Alex Kaminski

At Work

ПГ по туризъм – Самоков – иновативно училище – 2019-2023 

​С поглед към бъдещето с иновативно професионално обучение

Основният фокус при работа с учениците е развитието на професионални умения от избраната
специалност чрез много практика и работа с фирми и представители на индустрията. Проектът съчетава изучаването на предмети от специфичната професионална подготовка теория и практика, като се покриват държавните изисквания с нуждите на съвременния бизнес и развитието на практически умения при усвояването на професия.

Проекти и програми
Проекти и програми
Професионална гимназия по туризъм работи по проекти от 2009 година.През годините гимназията е участвала в редица проекти по национални, европейски и международни програми. Опитът показва, че чрез работата по утвърдени програми се постига по-висока мотивация както сред учениците, така и сред персонала. Обмяната на опит неминуемо повишава капацитета на организацията и повишава конкурентоспособността на учениците.

Значими за ПГТ проекти

ЕРАЗЪМ +

Като училище, съсредоточено върху професионалното образование, ежегодно осъществяваме ученически практики с цел усвояване на нови знания в страна партньор. Над 200 ученици са осъществили мобилност за последните 10 години. Сред страните, с които сме работили са Германия, Франция, Великобритания, Италия, Гърция.

Гимназията притежава Харта за мобилност и Сертификат за качество.

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

Обмен на иновативни практики в рамките на НП "Иновации в действие". 

Националната програма даде възможност на 16 ученици и 12 учители да осъществят мобилност - посещение на място - да участват в демонстрации и наблюдение на иновациите в гимназия "М. Ломоносов" гр. София. В рамките на четири дни бе  споделен  опит и преживяна промяна в отношението към работата и училището.

Подкрепа за дуалната система на обучение

В проект „Подкрепа за дуалната система на обучение са включени 11 ученици от 8 и 25 ученици от 10 клас, изучаващи специалности „Производство на захар и захарни изделия“ и „Кетъринг“.


Основна цел – повишаване качеството на професионалното образование в училището и засилване връзката му с нуждите на пазара на труда.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризите

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение

bottom of page