top of page

Организационна структура

Modern Work Space

Ръководство

Училището се ръководи от директор и заместник директор.

Управленски екип:

 • директор - Борислава Хаджийска

 • заместник -директор по учебната дейност - Снежанка Деянова.

   

      Брой магистри - 2

      Брой с ПКС - 1.

 

Мениджмънт на човешките ресурси, обезпечаващи образователно-възпитателния процес в училище

Педагогически персонал - 27 специалисти

 Общообразователна подготовка:

 • Хуманитарни дисциплини - Красимир Димитров, Полина Кирева, Ваня Мартинова, Георги Лобутов, Рубинка Димитрова, Венета Балевска, Елияна Кичева, Оля Георгиева

 • Математика - Светла Костова, Соня Китанова, Даяна Михова

 • Природни науки - Михаил Михайлов, Елиана Телийска, Василка Байтасова, Радостина Айдарска

 • Спорт и изкуство - Димитринка Янева, Свилен Докузов, Ася Измирлийска

       

       Брой магистри: 12

       Брой бакалаври: 4

       Брой с ПКС: 7

Професионална подготовка:

 •  ПН "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг" - Елена Сердарева, Мариана Бакрачева, Румен Тодоров, Анна Харалампиева

 • ПН "Пътуване, туризъм и свободно време" - Албена Попова

 • ПН "Хранителни технологии" - Георги Лобутов

 • ПН "Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи" - Борис Стрински

 • Специалист - икономически дисциплини - Илияна Петрова

     Брой магистри: 6

     Брой бакалаври: 1

     Брой с ПКС: 2

bottom of page